Controle sluiting verpakking


Projectomschrijving

Bij AB InBev zorgde Provoost Automation voor visiesystemen om de sluiting van de verpakking te controleren. We ontwikkelden dit systeem omdat het vorige systeem voor te veel ongewenste stilstanden zorgde.

Per verpakking werden er verschillende beelden gemaakt om de sluiting te controleren. Dit zorgde voor een grote verwerkingstijd en er kon nog steeds maar moeilijk nagegaan worden welke sluiting nu juist was en welke niet. Dit visiesysteem voor de controle van de sluiting van de verpakking was niet echt gebruiksvriendelijk.

Dankzij nieuwe visiesystemen waarbij de sluiting van een verpakking slechts met één beeld gecontroleerd wordt, is er een beter overzicht per verpakking. De meest recente fouten kunnen opgeroepen worden om zo sporadische fouten te analyseren en vervolgens te verhelpen. Het nieuwe visiesysteem krijgt steeds een vaste trigger van de machine, waardoor het beeld altijd op hetzelfde moment wordt genomen. Nadat de camera de juiste locatie van de verpakking heeft gedetecteerd, worden de controlevensters op de juiste plaats gezet.

Met behulp van de visiesystemen wordt de sluiting van de verpakking eerst bovenaan gecontroleerd. Er wordt gekeken of de drie zwarte vlakken aanwezig zijn, wat erop wijst dat de haken van de sluiting juist zijn geplaatst. In het midden van de verpakking wordt een lipje in de verpakking gestoken. De camera controleert of dit lipje juist is ingebracht en omgeplooid.

Nadat de visiesystemen de sluiting van de verpakking gecontroleerd hebben, en alles correct is, krijgt de PLC een signaal waardoor de verpakking verder gaat in het proces. Zijn er aan de sluiting fouten ontdekt? Dan wordt de verpakking uitgestoten. Dit alles gebeurt in slechts vijftig milliseconden. Lees hier voor meer informatie.

Wil jij ook een geautomatiseerde oplossing voor jouw productieproces?

Contacteer onze experts en krijg eerlijk advies.

Wil jij ook een geautomatiseerde oplossing voor jouw productieproces?

Contacteer onze experts en krijg eerlijk advies.