Nieuwe machine en burgerlijke aansprakelijkheid

Nieuwe machine geleverd. Het was een koopje, zo’n kans kon je niet laten liggen. CE-markering nagekeken? Neen, zeg je, dat is toch maar een sticker. Vergis je niet, een CE-markering is niet zomaar een sticker. Het is een Europese kwaliteitsgarantie waar we graag wat dieper op in gaan.

Wat is een CE-markering?

De CE-markering, ingevoerd in 1993, geeft aan de fabrikant alle voorziene verplichtingen naleeft. Hij wordt hiermee verantwoordelijk voor het verkeer ervan in de Europese Economische Ruimte (EER). De markering toont aan dat de machine geëvalueerd is en beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu. De markering is geldig voor machines die in de EER worden gefabriceerd en voor de machines erbuiten geproduceerd en vervolgens in de EER op de markt gebracht.

Hoe herken je de CE-markering?

De CE-markering dient te bestaan uit de letters "CE", die even hoog (minstens 5 mm) moeten zijn. Een fabrikant mag de CE-markering vergroten of verkleinen, de proporties in acht nemend en steeds duidelijk zichtbaar en leesbaar op de machine. Toch is enkele de sticker op de machine niet voldoende. Dat zou al te simpel zijn.

Een geldige CE-verklaring omvat de volgende punten:

1. CE-label op de kast

  • Machinenaam, type & beschrijving
  • Bouwjaar • Vermogen
  • Fabrikant met naam en adres
  • CE-markering (CE-logo)

2. CE-conformiteitsverklaring

  • Aanduiding van de gevolgde normen en richtlijnen
  • Zelfde gegevens als op het CE-label
  • Naam van de verantwoordelijke persoon

3. Enkel de bedrijfsnaam of de afdeling is niet geldig

  • Handtekening van de verantwoordelijke persoon
  • Technisch constructiedossier
  • Handleiding in de officiële EU-taal of -talen van de betreffende lidstaat

Waarom is de CE-markering zo belangrijk?

Je leest het dus, de CE-verklaring is veel meer dat enkel de blinkende sticker op je machine. De CE-markering geeft aan wie verantwoordelijk is. Wie is burgerlijk aansprakelijk wanneer er iets fout gaat. Ontbreekt die sticker, kunnen de gevolgen voor jou als ondernemer groot zijn. Jij bent dan namelijk aansprakelijk als zaakvoerder. De moeite waard dus om in zee te gaan met een betrouwbare partner die over de nodige documentatie beschikt.

Tot slot. Laat je niet vangen aan het gelijkaardige CE-logo van China Export. Vindingrijk, dat wel, maar noch het logo, noch de machine voldoen aan de Europese richtlijnen.