Visiesystemen
Controle oriëntatie producten

In het verleden kon het zijn dat een product foutief geöeriënteerd werd aangevoerd aan een machine dat spray doppen op een fles monteerd. Hierdoor crasht de machine en was er bijgevolg een lange stilstand. Nu gaan een camera controleren of de producten juiste worden aangevoerd en zal deze de machine tijdig stoppen om lange onverwachte stilstanden te vermijden. Lees hier voor meer informatie.

Contacteer een expert